پروفایل

اطلاعات مربوط به انواع آهن الات،تیرآهن،نبشی،پروفیل

بسمه ای تعالی
در این پروفایل سعی میشود اطلاعاتی مربوط به انواع آهن الات، تیرآهن، نبشی، پروفیل ،زد ، ورق ، لوله و ... که در پروژه های عمرانی و صنعت ساختمان سازی کاربرد فراوانی دارند در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

 |